کشف مقادیر زیادی مهمات توسط پاسداران در جادۀ پادگان مریوان

خرداد 1359
تاریخ: 1359/03/24

پاسداران در جادۀ پادگان مریوان، ۱۲۰۰ کیلوگرم باروت و ۲ مین ضدتانک و ۱ مین ضدنفر کشف کردند.

 

شهر
ایران، کردستان، مریوان
تاریخ واقعه
1359-03-24
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱۲۰۰ کیلوگرم باروت و ۲ مین ضدتانک و ۱ مین ضدنفر
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص148
آدرس
مریوان
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27