کشف سلاح از داخل خودرویی در بابل توسط پاسداران انقلاب اسلامی

شهریور 1358
تاریخ: 1358/06/06

شهر: Babol, Iran

 پاسداران انقلاب اسلامی بابل از ۱ خودرو، تعداد زیادی فشنگ کالیبر ۴۵، ۱ قبضه سلاح کالیبر ۴۵، ۱ قبضه سلاح کالیبر ۳۵، تعدادی فشنگ یوزی و ۱ نارنجک جنگی کشف کردند. سرنشینان این خودرو دستگیر شدند.

 

شهر
ایران، مازندران، بابل
تاریخ واقعه
1979-08-28
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
تعداد زیادی فشنگ کالیبر ۴۵، ۱ قبضه سلاح کالیبر ۴۵، ۱ قبضه سلاح کالیبر ۳۵، تعدادی فشنگ یوزی و ۱ نارنجک جنگی
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص144
آدرس
Babol
Mazandaran Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31