عشق ممنوع

عنوان:      عشق ممنوع
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      229
نویسنده:      نادره افشاری
شابک:      444
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      4.5 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

این کتاب در مورد خاطرات خانم نادره افشاری در مدت زمان حضور ایشان در گروهک تروریستی منافقین می باشد. خاطرات خانم نادره افشاري مربوط به سال 1373 مي باشد.اما از آنجا كه موقعيت زن در گروه مجاهدين وسرنوشت رقت انگيز او را ترسيم مي كند هم اكنون نيز خواندني است.

ذكر اين نكته ضروري است كه با كليه مفاد آن موافق نيستيم و بخصوص نسبت دادن عقايد متحجرانه رجوي به مذهب (اسلام يا مسيحيت) را صحيح نمي دانيم.

Book Library, by OrdaSoft!