بدفرجام

عنوان:      بدفرجام
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      2081
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      00000
تعداد صفحات:      161
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

این نوشتار ماحصل بررسی سندمحور از منابع تاریخی جمهوری اسلامی ایران و مکتوبات گروهک منافقین است. واکاوی مفاد و تحلیل آماری صدها صفحه سند حاکی از آن است که 30 درصد از کشته شدگان منافقین در عملیات مرصاد را «محکومان به زندان با جرائم اقدام علیه امنیت ملی در قالب تروریسم » تشکیل می دهد.

این افراد با وجود اینکه در سایه سار رافت اسلامی، امکان زیست با حقوق شهروندی کامل در گستره سرزمینی جمهوری اسلامی داشتند ولی افسوس که خیان تپیشگان و بدفرجام ها، قدر گوهر گران بهای رافت اسلامی را ندانستند و مجدد به گروهک تروریستی منافقین پیوستند. این پژوهش تاریخی، بخشی از سند حقانیت مبارزه شاکله مند جمهوری اسامی ایران در قبال گروهک-های تروریستی تحت سه مولفه اساسی «اقتدار، عقلانیت و رافت اسلامی » است.

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان