سرپاسبان‌یکمِ شهربانی هدف سوءقصد افراد مسلح واقع شد

اسفند 1359
16esfand59_2
تاریخ: 1359/12/16 00:00

سرپاسبان‌یکمِ شهربانی بم، حسین پوریوسف در جادۀ بین روستاهای فقیرآباد و مهدی‌آباد و نرماشیر، هدف سوءقصد افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و شهید شد.

 

شهر
ایران، کرمان، کرمان
تاریخ واقعه
1359/12/16
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
kerman
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31