سرپاسبان‌یکمِ شهربانی هدف سوءقصد افراد مسلح واقع شد

اسفند 1359
تاریخ: 1359/12/16 00:00

سرپاسبان‌یکمِ شهربانی بم، حسین پوریوسف در جادۀ بین روستاهای فقیرآباد و مهدی‌آباد و نرماشیر، هدف سوءقصد افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و شهید شد.

 

شهر
ایران، کرمان، کرمان
تاریخ واقعه
1359/12/16
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
kerman
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31