سی‌ونه قبضه سلاح غیرقانونی در ارومیه کشف شد

اسفند 1359
تاریخ: 1359/12/10 00:00

۳۹ قبضه سلاح که ۱۰ عدد از آن‌ها از نوع کمری لاما و چکسلواکی است، در ارومیه کشف شد. همچنین مأموران شهربانی ۲۰ خشاب و ۸ فشنگ از منزلی شخصی در ارومیه کشف کردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
تاریخ واقعه
1359/12/10
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
کمری لاما، چکسلواکی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31