مأموران پلیس تهران از خانه تیمی چریک‌های فدایی خلق، سلاح و مهمات پیدا کردند

بهمن 1359
تاریخ: 1359/11/26 00:00

مأموران پلیس تهران در بازرسی از منزل تیمی چریک‌های فدایی خلق در عباس‌آباد، تعدادی اعلامیه، نارنجک، بمب دست‌ساز و فشنگ کشف کردند.

 

شهر
ایران، تهران، تهران
تاریخ واقعه
1359/11/26
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
مجاهدین خلق
نوع سلاح
نارنجک، بمب دست‌ساز، فشنگ
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
tehran
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27