مأموران پلیس تهران از خانه تیمی چریک‌های فدایی خلق، سلاح و مهمات پیدا کردند

بهمن 1359
تاریخ: 1359/11/26 00:00

مأموران پلیس تهران در بازرسی از منزل تیمی چریک‌های فدایی خلق در عباس‌آباد، تعدادی اعلامیه، نارنجک، بمب دست‌ساز و فشنگ کشف کردند.

 

شهر
ایران، تهران، تهران
تاریخ واقعه
1359/11/26
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
مجاهدین خلق
نوع سلاح
نارنجک، بمب دست‌ساز، فشنگ
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
tehran
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31