عضو انجمن اسلامی و رئیس جهاد سازندگی، طی توطئۀ عناصر مجاهدین خلق ترور شد

بهمن 1359
17bahman59_3
تاریخ: 1359/11/17 00:00

ابوالفضل مسعودی، عضو انجمن اسلامی و رئیس جهاد سازندگی سازمان هواشناسی، طی توطئۀ عناصر مجاهدین خلق (منافقین) ترور شد. این ترور در خیابان دکتر فاطمی، خیابان باباطاهر رخ داد. ۳ گلوله به وی شلیک شده بود.

 

شهر
ایران، تهران، تهران
تاریخ واقعه
1359/11/17
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
مجاهدین خلق
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
tehran
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31