عده‌ای از عناصر گروهک‌ها، دکۀ روزنامه‌فروشی و کتاب‌فروشی را آتش زدند

بهمن 1359
تاریخ: 1359/11/10 00:00

عده‌ای از عناصر گروهک‌ها با استفاده از تاریکی شب، ۱ دکۀ روزنامه‌فروشی و کتاب‌فروشی واقع در چهارراه تختی اصفهان را آتش زدند. علت این اقدام، فروش عکس‌های امام و سران مملکت در این مغازه بود.

 

شهر
ایران، اصفهان، اصفهان
تاریخ واقعه
1359/11/10
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
خسارات مالی
به آتش کشیده شدن دکه روزنامه فروشی‌ و کتاب‌فروشی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
esfehan
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27