عده‌ای از عناصر گروهک‌ها، دکۀ روزنامه‌فروشی و کتاب‌فروشی را آتش زدند

بهمن 1359
10bahman59
تاریخ: 1359/11/10 00:00

عده‌ای از عناصر گروهک‌ها با استفاده از تاریکی شب، ۱ دکۀ روزنامهفروشی و کتابفروشی واقع در چهارراه تختی اصفهان را آتش زدند. علت این اقدام، فروش عکس‌های امام و سران مملکت در این مغازه بود.

 

شهر
ایران، اصفهان، اصفهان
تاریخ واقعه
1359/11/10
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
خسارات مالی
به آتش کشیده شدن دکه روزنامه فروشی‌ و کتاب‌فروشی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
esfehan
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31