عده‌ای از عناصر گروهک‌ها، دکۀ روزنامه‌فروشی و کتاب‌فروشی را آتش زدند

بهمن 1359
تاریخ: 1359/11/10 00:00

عده‌ای از عناصر گروهک‌ها با استفاده از تاریکی شب، ۱ دکۀ روزنامه‌فروشی و کتاب‌فروشی واقع در چهارراه تختی اصفهان را آتش زدند. علت این اقدام، فروش عکس‌های امام و سران مملکت در این مغازه بود.

 

شهر
ایران، اصفهان، اصفهان
تاریخ واقعه
1359/11/10
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
خسارات مالی
به آتش کشیده شدن دکه روزنامه فروشی‌ و کتاب‌فروشی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
esfehan
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31