مهاجمان مسلح، روحانی روستا را گروگان گرفتند

آبان 1359
تاریخ: 1359/08/02 00:00

اهالی روستای داش‌بلاغ و روحانی روستا به‌نام محی‌الدین، از پاسداران استقبال کردند و گوسفندی در مقابل آن‌ها ذبح کردند. شب بعد چند نفر مسلح به خانۀ محی‌الدین ریختند و ایشان را به‌جرم اینکه به پیشواز ارتش و سپاه رفته بود، به گروگان بردند و پس از شکنجۀ فراوان، پس از چند روز آزاد کردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، تکاب
تاریخ واقعه
1359/08/02
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد مجروحین
1
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30