ماموران کمیته 6 سلاح و 100 فشنگ از چند نفر در ارومیه کشف کردند

مرداد 1359
29mordad1359_1
تاریخ: 1359/05/29 00:00

مأموران کمیتۀ مرکزی شهرستان ارومیه از چند نفر در خیابان آپادانای این شهر ۲ قبضه سلاح یوزی، ۳ قبضه ژ۳، ۱ قبضه کلت و ۱۰۰ فشنگ کشف و ضبط کردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
تاریخ واقعه
1359-05-29
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۲ قبضه سلاح یوزی، ۳ قبضه ژ۳، ۱ قبضه کلت، ۱۰۰ فشنگ
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25