سرقت خودروهای جهاد سازندگی به‌دست عناصر چریک‌های فدایی خلق و کومله در بانه

فروردین 1359
تاریخ: 1359/01/29

شهر: Baneh, Iran

عناصر چریک‌های فدایی خلق و کومله و جلال حسینی (برادرِ عزالدین حسینی) با تهدید اسلحه، خودروهای جهاد سازندگی شهرستان بانه را که تعدادی لندرور و جیپ و نیسان بود، به سرقت بردند. ساختمان جهاد سازندگی نیز در محاصرۀ این افراد قرار گرفت.

 

شهر
ایران، کردستان، بانه
تاریخ واقعه
1359-01-29
نوع عملیات تروریستی
سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
چریک‌های فدایی خلق و کومله
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص38
آدرس
Baneh
Kurdistan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27