حمله مسلحانه هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق به‌همراه ۳ نفر از پیشمرگان فدایی خلق به جهاد سازندگی سنندج

فروردین 1359
تاریخ: 1359/01/27

شهر: Sanandaj, Iran

هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق به‌همراه ۳ نفر از پیشمرگان فدایی خلق که مسلح به ژ۳ بودند، با حمله به جهاد سازندگی سنندج، وسایل اداری آنجا را سرقت کردند و خساراتی به بار آوردند.

 

شهر
ایران، کردستان، سنندج
تاریخ واقعه
1359-01-27
نوع عملیات تروریستی
حمله و سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
چریک‌های فدایی خلق و پیشمرگان فدایی خلق
نوع سلاح
ژ3
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص37
آدرس
Kurdistan Province, Sanandaj
Pasdaran Blvd, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27