انفجار دو لوله نفت در مجاورت کارخانه برق در جاده شوش به اندیمشک

اسفند 1358
تاریخ: 1358/12/17

شهر: Shush, Iran

۲ لولۀ نفت بین جادۀ شوش به اندیمشک وزنگانِ اهواز به وسیلۀ ۱ بمب منفجر شد: ۱ لوله ۲۰اینچی در ۵کیلومتری شوش به اندیمشک و ۱ لولۀ نفتی ۱۲اینچی در وزنگان اهواز در مجاورت کارخانۀ برق منفجر شد و آتش گرفت.

 

شهر
ایران، خوزستان، شوش
تاریخ واقعه
1358-12-17
نوع عملیات تروریستی
خرابکاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
بمب
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
انفجار دو لوله نفت
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص316
آدرس
Shush
Khuzestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31