گروگان‌گرفتن رئیس شهربانی بانه توسط عناصر ضدانقلاب

دی 1358
0000541
تاریخ: 1358/10/07

شهر: Baneh, Iran

عناصر ضدانقلاب مسلح سرهنگ نفری، رئیس شهربانی بانه را گروگان گرفتند.

 

شهر
ایران، کردستان، بانه
تاریخ واقعه
1358-10-07
نوع عملیات تروریستی
گروگان گیری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص272
آدرس
Baneh
Kurdistan Province, Iran
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31