حمله مسلحانه عناصر حزب کومله و دموکرات به شهر مریوان

آذر 1358
تاریخ: 1358/09/06

شهر: Marivan, Iran

عناصر مسلح گروهک کومله و حزب منحلۀ دمکرات و افراد شیخ عثمان نقش‌بندی تمامی منطقۀ مریوان را اشغال کرده‌اند. ضدانقلاب تمامی شهر را سنگربندی کرده‌اند و جاده‌های منتهی به آن، به اشغال نیروهای آن‌ها در آمده است. مهاجمان مسلح پادگان مریوان را نیز محاصره کرده‌اند و درگیری شدیدی اطراف آن آغاز شده است.

 

شهر
ایران، کردستان، مریوان
تاریخ واقعه
1358-09-06
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
حزب کومله و دموکرات
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص247
آدرس
Marivan
Kurdistan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31