حمله مسلحانه عناصر حزب کومله و دموکرات به شهر مریوان

آذر 1358
تاریخ: 1358/09/06

شهر: Marivan, Iran

عناصر مسلح گروهک کومله و حزب منحلۀ دمکرات و افراد شیخ عثمان نقش‌بندی تمامی منطقۀ مریوان را اشغال کرده‌اند. ضدانقلاب تمامی شهر را سنگربندی کرده‌اند و جاده‌های منتهی به آن، به اشغال نیروهای آن‌ها در آمده است. مهاجمان مسلح پادگان مریوان را نیز محاصره کرده‌اند و درگیری شدیدی اطراف آن آغاز شده است.

 

شهر
ایران، کردستان، مریوان
تاریخ واقعه
1358-09-06
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
حزب کومله و دموکرات
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص247
آدرس
Marivan
Kurdistan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27