حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به ایستگاه برقی در آبادان

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Abadan, Iran

چند ضدانقلاب ۱ ایستگاه برق را در ایستگاه آبادان با موشک‌انداز آر‌پی‌جی۷ هدف قرار دادند. در این حمله، ایستگاه به‌کلی آسیب دید.

 

آدرس
Abadan
Khuzestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31