حمله مسلحانه عناصر سازمان چریک‌های فدایی خلق به پاسداران سقز

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/29

شهر: Saqqez, Iran

عناصر وابسته به گروهک‌ها، در شهرستان سقز تیراندازی شدیدی کردند. در پی این تیراندازی‌ها، پاسداران انقلاب ۳ نفر را دستگیر کردند. این ۳ از عاملان اصلی و از اعضای چریک‌های فدایی خلق هستند. یکی از این افراد در حال پرتاب نارنجک به یکی از خانه‌ها و دیگری در حال تیراندازی دستگیر شد.

 

آدرس
Saqqez
Kurdistan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31