تحویل‌دادن تعداد زیادی سلاح به کمیته پاسداران شهریار توسط مردم

مهر 1358
905
تاریخ: 1358/07/16

شهر: Shahriar, Iran

مردم ظرف مدت ۳ ماه، ۵۵۵ قبضه سلاح ژ۳ به کمیتۀ پاسداران شهریار تحویل دادند. از این تعداد، ۴۰۰ قبضه به پادگان دپو و ۱۵۵ قبضه به پادگان ولی عصر تحویل داده شد.

 

شهر
ایران، تهران، شهریار
تاریخ واقعه
1979-10-08
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۵۵۵ قبضه سلاح ژ۳
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص189
آدرس
Shahriar
Tehran Province, Iran
آذر 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/09/04
12
تاریخ : 1358/09/12
16
تاریخ : 1358/09/16
17
تاریخ : 1358/09/17
18
تاریخ : 1358/09/18
19
تاریخ : 1358/09/19
20
تاریخ : 1358/09/20
21
تاریخ : 1358/09/21
23
25
تاریخ : 1358/09/25
29
تاریخ : 1358/09/29