حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به شهر بوکان

مهر 1358
تاریخ: 1358/07/15

شهر: Bukan, Iran

مهاجمان مسلح ضدانقلاب ساعت ۱ بامداد به شهر بوکان حمله کردند. در درگیری این افراد با پاسداران، ۵ نفر از پاسداران مجروح شدند. سرانجام مهاجمان در ساعت ۲ بامداد زیر آتش متقابل نیروهای پاسدار فرار کردند. پاسداران چند نفر از مهاجمان را دستگیر کردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، بوکان
تاریخ واقعه
1979-10-07
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
5
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص187
آدرس
Bukan
West Azerbaijan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31