گزارشات ساواك ازجلسات روحانيون انقلابي

آیا انقلاب مصادره شده است (14)

«منبع: 724

موضوع: جلسه عده اي از روحانيون

از ساعت 7 الي 9 روز 1/8/48 جلسه اي با شركت عده اي در حدود 14 نفر از روحانيون در منزل شيخ فضل الله مهدي زاده محلاتي تشكيل گرديد... اين جلسه، دفتري دارد كه صورت جلسات در آن دفتر ثبت مي شود و افراد شركت كننده زير صورت جلسه را امضاء مي كنند. اين دفتر نزد دكتر باهنر نگهداري مي شود و... قرار است روزهاي پنجشنبه هر هفته در ساعت مذكور و بطور سيار در منزل اعضاء تشكيل گردد و جلسه آينده در منزل شيخ محمدرضا مهدوي... خواهد بود. افراد شناخته شده عبارت بودند از: سيدمحمدرضا سعيدي، شيخ حسين كاشاني، سيدعلي غيوري، نجم الدين اعتمادزاده، مرواريد خراساني، شيخ محمدرضا مهدوي امام جماعت مسجد جليلي، دكتر باهنر، شيخ فضل الله مهدي زاده محلاتي، شيخ احمد خميني پيشنماز مسجد نارمك و شيخ محمد امامي كاشاني...

نظريه رهبر عمليات:

چون اكثر افراد شركت كننده دراين جلسه از روحانيون مخالف دولت مي باشند، مسلما منظور از تشكيل اين جلسات بحث درباره مسائل مذهبي نمي باشد. لذا نظريه منبع، مورد تاييد بوده و دستورات لازم به وي داده شده است...»

«موضوع: جلسه هفتگي روزهاي پنجشنبه عده اي از روحانيون

از ساعت 7 الي 10 روز پنجشنبه 27/9/48 جلسه اي با شركت سيدمحمدرضا سعيدي، سيدعلي غيوري، شيخ جعفر شجوني، نجم اعتمادزاده، شيخ علي اصغر مرواريد، محمد امامي كاشاني و شيخ فضل الله مهدي زاده محلاتي، دكتر جواد باهنر، شيخ محمدرضا مهدوي كني، شيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني و خامنه اي در منزل شيخ حسين كاشاني تشكيل شد. خامنه اي اظهار داشت: در مشهد 48 طلبه

به طور منظم به دهات جهت تبليغ امور ديني فرستاده مي شوند كه براي اين منظور ميلاني و عده اي از مومنين كمك مي كردند ولي درحال حاضر ميلاني ديگر كمكي نمي كند و شيخ علي اكبر هاشمي پيشنهاد كرد كه به دهات اطراف تهران هم افرادي فرستاده شوند و براي انجام اين منظور هريك از افراد در ماه دويست تومان كمك كنند كه اكثر افراد حاضر در جلسه آن را قبول نمودند. ضمناً سيدمحمدرضا سعيدي يك قاب عكس خميني را براي كاشاني آورده بود...»

«موضوع: جلسه روزهاي پنجشنبه عده اي از روحانيون

... سعيدي به طور خصوصي اظهار نمود نوار تازه اي از خميني رسيده است و بزودي به شما خواهم داد و من براي بدست آوردن نوار 24 ساعت به خارج از تهران رفته ام فعلا آن را داده ام تكثير كنند كه به مشهد و بعضي از شهرها بفرستم و بعد هم در تهران توزيع شود. فعلا در قم پخش شده است. اين نوار چهار ساعت مطلب دارد و در آن به دستگاه اعتراض شديد شده است...

نظريه رهبر عمليات: اقدام مستقيم دراين مورد باعث شناسايي منبع خواهد شد...» (52)

اينها تنها نمونه هاي كوچكي از فعاليت مستمر روحانيون مبارز در سال هاي خفقان بوده و البته نقل قولي كه آقاي ملكي به نقل از خاطرات آقاي ناطق نوري از استاد مطهري مي آورند، نشانه اي ديگر از هوشمندي ايشان در هدايت مبارزات داخلي و گسترش آن به نظر مي آيد و نه منفعل بودن روحانيون مبارز در سال هاي قبل از آن!! يكبار ديگر به اين جملات به نقل از مقاله آقاي ملكي توجه كنيد:

«... يك روز ايشان به من فرمود «آقاي نوري» اين علماي مناطق و محله ها را دور هم جمع كنيد، اينها بنشينند يك چايي بخورند، يك قلياني بكشند، يك پرتقالي بخورند. نفس اين جمع شدن و نشستن خوب است چون وقتي هم دور هم جمع شدند از هم مي پرسند چه خبر؟ و بعد هر كس كه در جلسه خبر بيشتري بدهد معمولا او جلسه را به دست مي گيرد و آقايان سعي مي كنند جلسه ديگر كه مي آيند خبريابي كنند و دست خالي نيايند دو خبر اين آقا مي دهد يك خبر ديگري مي دهد و خود اين انگيزه اي مي شود كه اينها به دنبال خبر و خبريابي باشند و وقتي خبرها داغ شد، آن موقع به اين نتيجه مي رسند كه چه بايد كرد و ما اين را مي خواهيم...»

روشن است كه در آن زمان همه روحانيون درگير مبارزه و نهضت نبودند و اين واقعيت را از خلال بسياري از اعلاميه ها، سخنراني ها و صحبت هاي خود روحانيون مبارز هم مي توان دريافت. اما واقعيت ديگر آن است كه همان تعداد از روحانيون پيرو امام خميني(ره) كه در طول اين سالها، خستگي ناپذير با قبول زجر و زندان و شكنجه راه مبارزه را طي كردند، در حالي كه تقريباً اكثر نيروهاي سياسي اعم از چپ و راست و ملي و غيره ميدان را خالي كرده بودند، توانستند مردم را به تدريج با ايدئولوژي رهايي بخش اسلام و آرمان هاي امام خميني و اهداف نهضت ايشان آشنا سازند تا آنها را به دوران شكوفايي نهضت در سالهاي 57-56 هدايت نمايند.

بايد از آقاي ملكي و هم فكرانشان پرسيد، ديگر چه هزينه اي بايد اين روحانيون مبارز مي دادند كه حضرت ايشان قبول بفرمايند؟!! تقريباً هيچ زماني در طول 15 سال مبارزه پيش از پيروزي انقلاب را نمي توان يافت كه گروهي از همين روحانيون در زندان ها به سر نبرند. اين حقيقت را نه تنها هزاران سند و مدرك باقي مانده از ساواك جنايتكار تأييد مي نمايد، بلكه روايات خود گروه هاي مختلف سياسي از جمله مجاهدين خلق بيانگر آن است.

 

Emam1

بد نيست آقاي ملكي و دوستانشان به اين بخش از گفتار راديو ميهن پرستان (كه در سالهاي 50 تا 54 توسط برخي مبارزين خارج كشور از عراق پخش مي شد) توجه كنند. مقاله اي است كه توسط تراب حق شناس (از مسئولين بخش خارج از كشور مجاهدين خلق كه بعداً ماركسيست شد و هم اكنون نيز در خارج كشور به سر مي برد) تحت عنوان «حوادث مرد سازند» پخش گرديد. (يادآوري مي شود در زمان نوشته شدن و پخش اين مقاله هنوز تغيير ايدئولوژي مجاهدين خلق علني نشده بود و هنوز آنها ادعاي اسلامي بودن داشتند):

«... چندين سال پيش با اقدام آيت الله خميني به برافراشته شدن مبارزه صريح عليه رژيم با دادن شعار: شاه پرستي يعني خيانت و تقيه حرام. غربال تصفيه روحانيون به حركت درآمد. علي اكبر هاشمي رفسنجاني مبارز با سابقه و روحاني و مسلمان مسئول و ملتزم يكي از كساني است كه دانش و قدرت و امكانات خود را در خدمت انقلاب گذاشت. همواره عليه رژيم ستيزه كرد، آرام ننشست و... تن به شكنجه داد، آنها كه او را در زير شكنجه ديده بودند نقل مي كردند كه زير شكنجه وقتي به هوش مي آمده ذكر خدا مي گفته است... او به مناسبت هاي مختلف با وجود فشارها و تضييقاتي كه عليه فعاليتش اعمال مي شد، سخنراني هايي مي كرد، اسلام زنده و پيروز را به مردم مي شناساند،... در برابر موج دستگيري هاي وحشيانه نتوانست سكوت اختيار كند و وضع را براي رهبر زنده و مبارز مسلمانان، آيت الله خميني نوشت، به تجليل از مبارزاني پرداخت كه شكنجه هاي وحشيانه رژيم را به جرم آزاديخواهي تحمل مي كنند و به جرم نوشتن همين اطلاعات و چنين برداشتي به شكنجه گاه هاي رژيم فرستاده شد. خوشبختانه روحانيون زنده و بيدار و مسئول جامعه ما كم نيستند، آيت الله سعيدي و...»(53)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52-كتاب ياران امام به روايت اسناد ساواك شماره اول درباره آيت الله سعيدي- انتشارات مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات- 1377

53- به نقل از نوار ضبط شده در ساواك، بولتن خبرگزاري پارس و همچنين مجله پيام انقلاب سال 1364


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9607663&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25