حمله مسلحانه مهاجمان به ساختمان شهربانی مریوان

مهر 1358
921
تاریخ: 1358/07/18

شهر: Marivan, Iran

ساعت ۲۰:۳۰، گروهی مهاجم مسلح از کوهستان‌های مشرف به ساختمان شهربانی مریوان با آر‌پی‌جی‌۷ و خمپاره‌انداز و سلاح‌های سبک به این ساختمان حمله کردند. این حمله موجب تخریب ساختمان و زخمی‌‌شدن شدید ۱ پاسبان و ۱ پاسیار محلی شد. در ساعت ۲۳، با همکاری ۱۰ نفر از اهالی شهر که داوطلبانه برای شکستن حلقۀ محاصره به شهربانی آمده بودند، مهاجمان عقب رانده شدند. مهاجمان با استفاده از تاریکی شب گریختند؛ اما صدای تیراندازی تا ۴ صبح ادامه داشت. مهاجمان برای غافلگیر‌کردن مأموران، ابتدا در ساعت ۱۹:۳۰ به طرف ستاد جهاد سازندگی شلیک کرده بودند که پاسبانان شهربانی مستقر در محل، به تیراندازی آنان پاسخ دادند.

 

شهر
ایران، کردستان، مریوان
تاریخ واقعه
1979-10-10
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
آر‌پی‌جی‌۷ و خمپاره‌انداز و سلاح‌های سبک
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
2
خسارات مالی
تخریب ساختمان شهربانی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص192
آدرس
Marivan
Kurdistan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25