کشف سلاح توسط اعضای کمیتۀ مرکزی کرمانشاه در ناحیه پل کهنه

شهریور 1358
774
تاریخ: 1358/06/23

شهر: Kermanshah, Iran

اعضای کمیتۀ مرکزی کرمانشاه ۱۱ قبضه ژ۳ و ۲۵۰ فشنگ ژ۳ و حدود ۲۰۰ فشنگ برنو در ناحیۀ پل کهنه کشف کردند. چند نفر در این خصوص دستگیر شدند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه
تاریخ واقعه
1979-09-14
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱۱ قبضه ژ۳ و ۲۵۰ فشنگ ژ۳ و حدود ۲۰۰ فشنگ برنو
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص164
آدرس
Kermanshah
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25