نمایش جنایات گروهک منافقین در شهر تهران

همزمان با برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین بنرهایی با موضوع جنایات منافقین در سطح شهر تهران نصب شده است.

40002624000264400026640002684000267


فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان