مطالبات صنفی، دستمایه سیاسیِ حقیرانه منافقین

Mostafamotahari

سیاسی‌سازی مطالبات صنفی از سوی سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، رویه جدیدی است که توسط اتاق فکر و رهبران این سازمان مورد استفاده و توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. در واقع آنها از طریق بزرگ نمایی، دروغ پردازی‌های رویدادی از اعتراضات و اعتصابات گروهی با مطالبات صنفی نه سیاسی در چند ماه اخیر در ایران، به دنبال طراحی راه‌های به زعم خودشان مبارزاتی علیه نظام اسلامی هستند. به واقع آنها در مسیر عناد و دشمنی با نظام اسلامی، با تاکید به اعتراضات محدود صنفی در کشور، درصدد ارائه چهره ای عمومی و مورد اقبال همگان و حامی مردم در ایران از خود هستند.

سیاست انتخاب روش‌های تازه مبارزاتی منافقین که شامل تحریک سازی مردم در داخل ایران و مقامات غربی در اروپا و ایالات متحده آمریکا در خارج از ایران می باشد با الگوهایی از عوامفریبی و پرداخت رشوه و... همراه بوده است. نکته مهم درباره اینکه چرا منافقین به سمت سیاست مزبور رفته‌اند، این است که آنها با ارزیابی توان و قدرت خود و علم بر عدم توانایی در رویارویی مستقیم با مردم و نظام اسلامی، به دنبال قرار دادن مردم و نظام اسلامی در مقابل همدیگر هستند. به عبارتی آنها با سیاست تلاش برای ایجاد شکاف و فاصله میان مردم و حاکمیت درصدد حصول به همه آنچه می باشند که در قالب رویکردهای تخریب و فریب برنامه ریزی شده اند.

واقعیت امر این است که محتوای کلی اعمال و اهداف منافقین، ایران ستیزی، تضعیف ایران و ایرانی و از همه مهمتر تلاش برای نابودی استقلال سیاسی و شاخص‌های دیگر از عدم وابستگی و خود اتکایی مردم در ایران می باشد؛ از این رو تبعیت بی چون و چرای رجوی و فرقه تحت امر و فرمان وی از دشمنان منطقه ای (سعودی ها و صهیونیست ها) و فرا منطقه ای (اروپا و ایالات متحده آمریکا) ایران در زمینه همکاری با جبهه‌های ذکر شده، به مثابه عامل عمله و مجری سیاست‌های به اصطلاح براندازانه خواهد بود.

رهبران این فرقه در جهت اجرای اهداف و برنامه‌های تجویزشده به آنها، برای برهم زدن نظم عمومی در ایران و سیاسی کردن هر گونه اعتراضات و اعتصابات صنفی به سیاسی تلاش خواهند کرد تا از منابع مالی که در اختیار آنها وجود دارد به طور ویژه استفاده کرده و سود ببرند. منابع مالی که در ازایِ خوش خدمتی و انجام اعمال مزدوارانه مطالبه شده از سوی جبهه سعودی‌صهیونیستی‌غربی کسب کرده و بدست آورده اند.

رفتارهای غیر معقول منافقین برای دامن زدن به مطالبات اخیر صنفی در ایران و تلاش برای تبدیل آنها به آشوب، رویِ آشنا و شناخته شده رفتارهای سیاستی منافقین در سال‌های اخیر در مسیر عداوت ورزی‌های فرقه ای آنها با نظام اسلامی و مردم ایران است. در واقع کادر رهبری سازمان و اعضای وابسته به آن با توجه به اینکه در مسیر تقابل جویی‌های تروریستی شان با ایران همواره به بن بست خورده اند در زمان فعلی تلاش دارند به اجرای بی قید و شرط فرامین اربابان خود از طریق متشنج سازی وضعیت داخلی بپردازند.

منافقین با قرار گرفتن در پازل و نقشه دشمنان خارجی نظام اسلامی، با سیاستی متفاوت از آنچه در 4 دهه اخیر در ذیل دشمنی با ایران و ایرانی مشاهده شده است، تلاش دارند فضای عمومی را با التهاب و تورم رفتاری با شاخص‌های تقابل جویی با نظام در قالب شکاف میان مردم و حاکمیت همراه سازند. از این رو هوشیاری عمومی مردم، برای خنثی سازی برنامه ها و اهداف منافقین و دشمنان نظام اسلامی می طلبد که به نوعی از سیاستگذاری‌های دولتی، ارگان ها، موسسات، نهادها و مسئولان نظام برای مقابله با اهداف منافقین مهم تر به نظر می رسد.

 


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9593391&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25