مستی و ناراستی

Mask

آن که شراب می نوشد، به حکم مستی پا از چارچوب های معمول فراتر می نهد و گاه در این بی خودی و بی خبری، سخنانی بر زبان می راند که در قالب ملاحظه کاری های روزمره نمی گنجد. این رفتار در زبان فارسی «مستی و راستی» خوانده می شود که مراد از آن، به زبان آوردن اعترافاتی فارغ از مصلحت اندیشی های همیشگی است و از این رو، چنین اعترافاتی رنگی از صداقت دارد.

 

این روزها منافقین از آزادی 36 متهم اشرفی خود سر از پا نمی شناسند و آن چنان در شادی کاذب غرق شده اند که نام آن را تنها می توان مستی گذاشت. اما آیا امیدی هست که این مستی، راستی زاید و در این هنگامه، اعترافی از دهان منافقی بیرون بجهد؟

 

درباره سران گروهک منافقین نمی توان چنین احتمالی را داد، زیرا آنان اساساً شاد نیستند و فقط ماسک شادی را بر صورت دارند. رهبران این فرقه به خوبی می دانند آن چه را که «پیروزی» خوانده اند و پس از گذشت چندین روز هنوز آن را در بوق و کرنا می کنند اساساً و به هیچ عنوان پیروزی نیست و نمی تواند بر نارسایی های ریشه ای منافقین سرپوش بگذارد. بنا بر این، برای رجوی ها اصولاً شادی مستانه ای وجود ندارد که بخواهیم در پی آن توقع گفته هایی از جنس راستی داشته باشیم.

 

اما از اعضای عادی منافقین هم نمی توان چندان توقعی داشت. شاید بعضی اشرف نشینان واقعاً در شادمانی نمایش بازگشت 36 نفر غرق شده باشند و در این سُکر ساده لوحانه، حرفی به خلاف مقتضیات روزمره خود زده باشند، اما در اشرف آن چنان غوغایی بر پاست که چشم، چشم را نمی بیند و صدا به صدا نمی رسد! راستی می توان انتظار داشت که اشرفی ها در میان این همه هیاهوی تبلیغاتی که آن ها را پیروز جدالی بزرگ می نمایاند، صدایی از میان خود بشنوند که ممکن است دست بر قضا حقیقتی را علیه آن ها افشا کند؟

 

منافقین که سال هاست در هیچ چیز شبیه کشور خود و ملت خود نیستند، دیگر در قالب اصطلاحات و تعبیرات معهود زبان این سرزمین هم نمی گنجند و باید درباره آنان از «مستی و ناراستی» سخن گفت.


  • هیچ نظری یافت نشد

  نظر خود را اضافه کنید

  0
  https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9505348&tmpl=component
  نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  مهر 1359
  شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه