كشور ما با ترور شخصيت هایش ساقط شدني نيست

Hasheminejad2

دبير كل كانون هابيليان گفت: اين كشور با ترور شخصيت ها و پايه گذاران فكري ساقط شدني نيست.

سيدمحمد جواد هاشمي نژاد در گفت و گو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» ، با بيان اينكه هدف تروريسم عمدتاً كشورهاي جهان سوم است اذعان داشت: پس از رخ دادن انقلاب در ايران و به خطر افتادن منافع استعمارگران، آنها از تروريسم به عنوان بخشي از اهداف خود عليه ايران استفاده و صدمات زيادي به كشور ما وارد كردند.

وي در ادامه بيان داشت: كشور هاي غربي و آمريكايي ها منشا تروريسم در هر كشوري به خصوص خاورميانه هستند و حضور بارز آنان را مي توان در كشورهاي عراق و افغانستان مشاهده كرد.

دبيركل كانون هابيليان هدف تروريست ها از ترور شخصيت ها و پايه گذاران فكري در ايران را از ميان بردن ايران دانست و اظهار داشت: آنها با اين تصور غلط در مورد كشور و مردم ما، دست به چنين حركت هايي زدند و بعد از مدتي که ديدند اين حركت ها باعث انسجام بيش از پيش مردم با حكومت شده است، سمت وسوي خود را از دولت مردان و مسئولان به سمت توده مردم بردند و در سطح گسترده اي مردم را مورد هدف قرار دادند.

هاشمي نژاد ادامه داد: در اين برهه از زمان بود كه فهميدند اين كشور با از بين بردن مسوولان به تنهايي ساقط شدني نيست و اين دو با هم هستند كه بايد مورد هدف قرار بگيرند.

وي در خصوص ريشه دشمني تروريست ها گفت: با توجه به دشمني ديگران نسبت به انقلاب مشخص شد اين ترورها كاملاً هدايت شده و ابزار دست ابر قدرت ها بوده است.

دبير كل كانون هابيليان مشهد در ادامه پايگاه منافقين را كشورهاي غربي و فرانسه عنوان و تصريح كرد: منافقین اين اميد را داشتند كه با ترور مسئولان مي توانند كشور را از پاي درآورند و اگر حمايت قدرتمند از نظام نبود شايد بخشي از محاسبات آنها درست انجام مي شد، همچنين منافقين حضور مردم را به صورت گسترده و مبارزه عليه آنها را در نظر نگرفته بودند.

هاشمي نژاد در بيان عملكرد تروريست ها خاطرنشان كرد: عملكرد تروريست ها از همان ابتداي انقلاب با سوء استفاده از شعور و استعداد جوانان كشور بود كه با شعارهاي زيبا جوانان را جذب گروهك هاي خود كنند و با شيوه هاي فرقه گرايانه و مغز شويي آنها را وارد اين عرصه نمايند.

وي در مورد آشنا كردن جوانان و دانشجويان با اين گروهک ها تصريح كرد: ما بايد دشمن شناسي خود را بالا ببريم و دانشجويان را با ترفندهاي اين گروهک ها آشنا كنيم تا كمتر در معرض خطر قرار گيرند.

دبير كل كنون هابيليان با بيان اينكه عمليات هاي گسترده اي در سطح دنيا براي جذب جوانان در سنين 18 تا 30 سال صورت مي گيرد، خاطرنشان كرد: اين قشر در معرض خطر است و بايد آنها را نسبت به ترفندهاي دشمن آگاه ساخت.


فروردین 1403
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31