شهید علی ضامن نظری مشهدی

A Jo M

شهید علی ضامن نظری مشهدی سال 1342 در اصفهان متولد شد. کارگر بود و از این راه امرار معاش می‌کرد. 10مهر1360 در چهارباغ بالا مورد‌سوءقصد عناصر گروهک‌های تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=10464711&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25