جواب به دروغهای منافقین

چندی است که منافقین ، با دروغ گویی ، به دنبال آن هستند که جنایتهای خود را در دزدیدن و آواره کردن و قاچاق افرادی که در جستجوی کار بوده اند مخفی کنند.

سلیم امیری به زبان بلوچی چگونگی دام گذاری قاچاقچیان مجاهدین را شرح می دهد.

 

Amiri1


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=10474214&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25