توهمات منافقانه

Photo 2119 07 29 10 58 54

در حالی که سازمان تروریستی منافقین بعد از به شهادت رساندن محمدعلی رجایی تصور می کرد، جمهوری اسلامی ایران را دچار بی ثباتی کرده است، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به فاصله یک ماه بعد از جنایت این سازمان در 10مهرماه 1360  نشان داد که تمام تصورات آن ها درخصوص امکان ضربه زدن به نظام بر پایه توهمات بوده است. با این حال منافقین به جای عبرت گرفتن از این اشتباهات همچنان بر ادامه آن ها تاکید داشتند به طوری که تلاش کردند تا با حمله مسلحانه به برخی از حوزه های رایگیری از مشارکت گسترده مردم در این انتخابات جلوگیری کنند. هر چند مشارکت مردم در این انتخابات و برگزیده شدن رئیس جمهور منتخب با 95درصد آرا نشان دهنده مبانی غلط محاسبات منافقین است با این حال این سوال به وجود می آید چه مسئله ای عامل چنین اقدامات مذبوحانه این سازمان ترویستی بوده است؟

برای بررسی این مسئله باید به نگرش سازمان منافقین به بنیان های جمهوری اسلامی در سال های نخست انقلاب اشاره کرد. سازمان در تحلیل هایی خود به اعضا مدعی بود که حکومت اسلامی فاقد بنیان های مردمی قوی است و همین مسئله سرنگونی این حکومت را آسان می کند. به عقیده منافقین، این سازمان به دلیل فقدان پایگاه اجتماعی توسط جمهوری اسلامی می تواند با در پیش گرفتن استراتژی هایی مانند تظاهرات های مسلحانه و ترور مسئولان بسترهای سقوط نظام را فراهم کند. براساس این تحلیل بیشتر مردم نسبت به حکومت منتقد و یا اینکه بی تفاوت هستند. از این رو با ایجاد جرقه ای می توان صدها هزارنفر را روانه خیابان ها کرده و حکومت را سرنگون کرد. اما ریشه این تحلیل اشتباه منافقین چه بود؟ بیشتر رهبران سازمان در آن زمان دانش آموختگان رشته های مهندسی بودند از این رو بدون شناخت از جامعه ایران و پی بردن به عمق محبوبیت امام، تصور می کردند که می توانند با مهندسی کردن فضای اجتماعی اهداف خود را محقق کنند. با این حال آنچه که بیش از تحصیل در رشته های مهندسی سبب اشتباهات محاسباتی منافقین شد، خط فکری التقاطی آن ها بود. براساس آموزه التقاطی منافقین که برگرفته از اندیشه های کمونیستی بود، سازمان تصور می کرد که جامعه ایران را براساس الگوهای خطی و روش های مبازارتی ارایه شده در کتاب های«مائو»، « لنین»، «مارکس» و «چه گوارا» می تواند تحت تاثیر قرار دهد. همین الگوهای اشتباه علاوه بر اینکه آن ها را به این نتیجه رسانده بود که جمهوری اسلامی فاقد پایگاه مردمی است، باعث شد تا آن ها بدون شناخت از وضعیت کشور بر مبنای الگوهای مارکسیستی روشی هایی مانند شورش های شهری و یا ترور را برای مقابله با نظام اسلامی انتخاب کنند. همین محاسبات اشتباه ضربه پذیری آن ها که ریشه اجتماعی نیز نداشتند، دو چندان کرد به طوری که جمهوری اسلامی توانست با کمک های مردمی بعد از مدتی بسیاری از خانه های تیمی سازمان را شناسایی و عملیات های آن ها را خنثی کند. براین اساس سازمان منافقین که از سی خرداد 1360با ارایه تحلیل های متوهمانه سعی می کرد که به اعضای خود نشان دهد، جمهوری اسلامی در حال سقوط است، در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با حضور گسترده مردم در عمل شاهد بی پایگی تمام تحلیل هایش بود. شرکت گسترده مردم در انتخابات دور سوم ریاست جمهوری و هویدا شدن اقبال آن ها به یکی از نزدیکترین یاران امام خط بطلانی بر تمام این تحلیل های سازمان تروریستی بود. از این رو منافقین سعی کردند تا با انجام عملیات های ترور و خرابکاری در روز رای گیری، از شهروندان عادی به دلیل حمایتشان از نظام اسلامی انتقام  بگیرند.


  • هیچ نظری یافت نشد

  نظر خود را اضافه کنید

  0
  https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9509140&tmpl=component
  نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  مهر 1359
  شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه