تأثیرپذیری از تروریسم و مخاطرات منطقه‌ای

Tayebi
تروریسم، اگرچه معمولا به‌عنوان گروهک‌ها و نیروهای معارض یا چریک‌های خلق شناخته می‌شوند و معمولا این مساله از اذهان دور است که این گروهک‌ها فقط قادر به انجام عملیات‌های انتحاری و تخریبی و ترور هستند و در یک مقطع و در موقعیتی محدود اقداماتی انجام می‌دهند‌. هرچند مبارزه علیه تروریسم با تمام قدرت انجام می‌شود اما این تفکر اشتباه است که تروریسم نمی تواند آثار خود را برجای گذارد و تاثیر گذاری نداشته باشد.

تروریسم با ابزارهای مختلف در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی راه‌های نفوذ خود را پیدا کرده و ضربات خود را وارد می‌سازد. یکی از زمینه‌های نفوذ در واقع مبادی فرهنگی است که می‌تواند تاثیر گذاری و تاثیر پذیری جدی داشته باشد. شاهد مثال ما این است که تروریسم با آن مقابله می‌شود و این مبارزات تا محو کامل تروریسم پیش می‌رود و گروهک‌ها تار و مار می‌شوند و تا مدت‌ها بنظر می‌رسد که دیگر فعالیتی برایشان متصور نباشد. اما از این گروهک‌ها افرادی باقی می‌مانند که زمینه‌های ایجاد گروهک‌های جدید را فراهم سازند و از طرفی از بسترهای فکری پیشین نیز بهره مند می‌گردند. در این راستا فعالیت‌های این افراد بیشتر در جاهایی رواج می‌یابد که زمینه‌های تعصبات مذهبی و اختلالات فرهنگی متدوال باشند. بنابراین تروریسم با تاثیرگذاری بر فرهنگ عامه، زمینه ی گرویدن افراد به گروهک را فراهم می‌سازد و از ضعف افراد استفاده کرده و آنها را به همکاری  وا می‌دارند.

در این راستا با ایجاد فضاهای اثربخش، این گروهک‌ها با ورود نیروهای جدید جان تازه می‌گیرند و آماده اعمال مخرب می‌شوند. در مقابل ایجاد این گروهک ها، کشورهای اعلام مواضع متفاوتی دارند و همین اعلام مواضع می‌توانند اختلال در امر مبارزه علیه تروریسم ایجاد کند. چرا که از یک طرف برخی کشورها با تمام توان و قدرت بر علیه تروریسم می‌جنگند. از طرفی دیگر برخی کشورها نقش منفعل داشته و بعضا به گروهک‌های تروریستی کمک می‌کنند تا برای آنها نقش چماق دار در منطقه ایفا نمایند. به هر ترتیب تروریسم بر افکار و فرهنگ عامه می‌تواند تاثیر بگذارد.

در این راستا بایستی چند نکته را مدنظر قرار داد:

1. سیاست‌های یک بام و دو هوا در منطقه باعث گردیده تروریسم بیش از حد تحت عنوان گروهک‌های مختلف به فعالیت بپردازد و این مساله به مرور زمان خطرات بسیار جدی به دنبال دارد.

2. تروریسم منطقه تنها از راه تعاملات منطقه ای قابل مهار شدن است و از طرفی این مهم نیازمند این است که کشورها از طریق ابزار فرهنگ بیش از پیش فعال بوده و مانع تاثیر تروریسم شوند.

3. از سوی دیگر کشورهای منطقه بایستی از سیاست‌های انتزاعی بپرهیزند و واقعا هر مساله ای که زمینه ساز فعالیت‌های ناهنجار گروهکی تروریستی است را مهار و در جهت عقیم ماندن این گروهک‌ها قدم بردارند.

به هر ترتیب مبارزه با تروریسم تنها از طریق استفاده از سلاح نیست بلکه زمینه  ای اجتماعی و فرهنگی نیز بسیار موثر است. با این توصیف تروریسم بقایی ندارد و آنچه که به بقای تروریسم کمک می‌کند بی تدبیری برخی کشورها در عملکرد خود است.


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9931958&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25