افزایش وابستگی تروریست‌های داعش به سلاح‌های آمریکایی

Usa  Isis

شاهین العبیدی کارشناس امور امنیتی عراق گفت: وابستگی تروریست‌های داعش به سلاح‌های آمریکایی افزایش پیدا کرده است.

شهریور 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
28
30
31