اعترافات مریم قجر به دریوزه گی منافقین!

Zendanie Ashraf

شقی الاشقیا والمنافقین ، مریم قجر، طی افاضاتی در جمع نامیمون و ره گم کرده اش ،از عموم مسلمانان و هموطنان در داخل ایران و خارج از کشور التماس کرد تا به عنوان " تیمن و با دعای خیر و توفیق " فطریه ی امسال را به فرزندان ناخلف در زندان اشرف اختصاص دهند .

این سومین سالی است که قبیله ی وامانده و مستاصل رجوی با بهانه ی پیش کشیدن مباحث معنوی و اعتقادی مردم ، از جمله،سنت پسندیده ی زکات و فطریه ی پس از ماه مبارک رمضان ، به قصد سرکیسه کردن ملت سعی در سوق دادن اموال و دارایی های ایرانیان مسلمان به پادگان کفر و الحاد و نفاق دارند . اساسا پس از سقوط رژیم بعث عراق به عنوان بانی ، متولی و قیّم تلمیذان اشرف ، و نیز همزمان با یتیم شدن رجوی و دارو دسته اش ، کاهش شدید حمایتهای مادی و معنوی و فقر مالی منتج شده از این مصیبت ، بیش از پیش گریبان منافقین را گرفته است . لذا جمعی از اندیشمندان و خبرگان مجهول الهویه فرقه ، دور محور جنایتکار قجر گرد آمدند تا ناگزیر راه گریزی برای خلاصی از ورطه ی سر به نیستی بیابند . مفلسی اشرفیون به جایی رسیده که پس از(( بابا صدام ))! دیگر کسی حاضر نیست به کالبد جانی آنها قوت لایموتی برساند . حتی دیگر حجتی برای مداوای بیماران خباثت پیشه وجود ندارد چرا که رئیس جمهور متوهم گروهک اقرار به وضعیت نابسامان " قطع سوخت و دارو و ارزاق مجاهدین " می کند .

بیچاره مریم که چند سالیست با تحمل فراق یارش ، برای رتق و فتق امور جاری و معمولی بردگان اشرف ، وتنهابرای نفس کشیدن آنان، به عرصه ی دریوزگی و تکدی گری افتاده است و کار را وقیحانه و البته به ناچار به مرحله ای رسانده است که با تحریف اصول مسلم اسلام تلاش دارد احکام دین خدا را در راستای منویات فرقه اش بکار بندد.

حماقت و جهل مرکب وی ، فرجام تیره ای را برایش رقم زده است که توامان، ضمن بیان موارد مصرف زکات فطره با عجز و لابه از هموطنان ایرانی اش ،استمداد می جوید؛ آنجا که خود می گوید : " زکات برای فقیران و مسکین ها یعنی کسانی که از شدت فقر به بی آبرویی می افتند و به اصطلاح امروز زیر خط فقر مطلق قرار دارند می باشد . " و از سویی دیگر یکی از موارد مصرف فطریه را ارسال به " قهرمانان شهر اشرف " قلمداد می کند . اینجاست که پارادوکس روشنی در سخنان مریم به چشم می آید . جدای از بیان عمق جهالت درگفتار و فن خطابه و وعظ ؛ در پرهیز از اجماع دو ضدّین ، بلافاصله مطلب مهمتری را به ذهن خوانند ه متصور می سازد و آن اینکه براستی حیات اسفناک قبیله ی خسرالدنیا و الآخره ، به انتهایی ختم شده که سردمداران خدعه گر آنان ، به صراحت اعتراف رسیدن به مرز بی آبرویی و ورشکستگی می کنند و خود اقرار کرده اند که به خط مسکینی و مفلسی پا نهاده اند و در زیر خط فقر مطلق فکری و جسمی با تنفس مصنوعی ، ناگزیر به ادامه حیات اند . اینکه چونان برده ای بیش نبوده و برای زنده ماندن ، جبر بر به مخاطره انداختن جایگاه ساختگی خود دارند . لذا از یک سو زکات را برای آزاد کردن بردگان دانسته اند و از سویی دیگر دستان گدایی برای جلب و جمع آوری زکات مسلمین دراز می کنند .

فضاحت بار تر اینکه ساکنان دارالمجانین ، مبلغ تعیین شده برای پرداخت فطریه را 5860 تومان ذکر کرده اند ، یعنی حدود شش برابر مبلغ اعلام شده در کشور . بیچارگان نمی دانند که سفاهت فقط اختصاص به رجوی و بقایای درمانده ی او دارد و مردم فهیم ایران مدتهاست که با خزعبلات این فرقه آشنایی دارند . آخر در این دنیای ارتباطات و دهکده ی جهانی علم و تکنولوژی کدام مسلمان است که نداند قیمت یک کیلوونیم خوراک معمول خود از قبیل گندم و برنج و خرما چقدر است ؟

حتما پس ماندگان قلعه ی الموت با یک محاسبه ی سر انگشتی، مفروض داشته اند هفتاد میلیون ضرب در 5860 تومان ، به عبارتی حدود چهارصد- پانصد میلیارد تومان می شود . لذا در پوست خود نمی گنجند و از همین الآن مجلس کنسرت و مطربی را به راه انداخته اند که بدون چک و چانه و فقط با تحقق یک دستور الهی ، ثروتمند ترین فرقه ی روی زمین خواهند شد و با تیمّن و تبرک از روزی باد آورده رزق خواهند خورد . البته بی خبری و کوری قبیله ی نفاق از داخل کشور ، این حق را بدانها می دهد که نه قیمتها رابدانند ونه مردم را بشناسند و الحق باید خدای حاذق و عالم را شکر گزارد که دشمنان مسلمین را از احمق ترین موجودات روی کره ی زمین قرار داده است .

راستی نزدیک بود تذکر مهمی به هموطنان عزیز فراموش شود که خوانندگان محترم چند روز پس از عید فطر منتظر پیامهای جعلی و کذایی تقدیر و تشکر از مردم ایران و فلان نهاد مردمی و بهمان تشکل بشر دوستانه باشند و البته می توانند برای پاسخ به حجم سنگین سپاس ها به خاطر فطریه ی نداده و خدمت نکرده مسرور باشند .


  • هیچ نظری یافت نشد

  نظر خود را اضافه کنید

  0
  https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9509498&tmpl=component
  نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  مهر 1359
  شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه