نصیحت امام خمینی (ره) به منافقین

1398031916334269417617584

کشور‌‎ ‌‏اسلامی ما، همۀ شما را می پذیرد و من هم که یک طلبه هستم با شما حاضرم که در یک‌‎ ‌‏جلسه، نه در یک جلسه، در ده ها جلسه، با شما بنشینم و صحبت کنم، لکن من چه بکنم‌‎ ‌‏که شما اسلحه را در دست گرفته‌اید و می‌خواهید ما را گول بزنید. برگردید و به دامن ملت‌‎ ‌‏بیایید و اسلحه‌ها را تحویل بدهید و اذعان کنید به اینکه ما خلاف کرده‌ایم. دعوی نکنید‌‎ ‌‏که ما در جبهه مشغول جنگ هستیم. دعوی این را نکنید که ما از اول تا حالا همیشه‌‎ ‌‏طرفدار اسلام و یا طرفدار از مردم بودیم. این را دعوی نکنید؛ برای اینکه از شما پذیرفته‌‎ ‌‏نیست و شما قبل از اینکه اینجا به این مطلب برسید، مشت خودتان را باز کرده‌اید. شما‌‎ ‌‏الآن می‌بینید که بعض احزابی که انحرافی هستند و ما آنها را جزء مسلمین هم حساب‌‎ ‌‏نمی‌کنیم، مع ذلک، چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبتهای سیاسی دارند، هم‌‎ ‌‏آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد. پس بدانید که این طور نیست که ما با احزاب‌‎ ‌‏دیگری، با گروه‌های دیگری، دشمنی داشته باشیم. ما البته میل داریم که همۀ گروه‌ها و‌‎ ‌‏همۀ احزاب به اسلام برگردند و راه مستقیم اسلام را پیش بگیرند و همه مسلم بشوند. بر‌‎ ‌‏فرض اینکه نشدند، مادامی که آنها با ما جنگی ندارند و با کشور اسلامی جنگی ندارند و‌‎ ‌‏در مقابل اسلام قیام مسلحانه نکرده‌اند، به طور آزاد دارند عمل می‌کنند و به طور آزاد‌‎ ‌‏حرف‌های خودشان را دارند می‌زنند، لکن شما بنای بر این مطلب ندارید.

من اگر در‌‎ ‌‏هزار احتمال یک احتمال می‌دادم که شما دست بردارید از آن کارهایی که می‌خواهید‌‎ ‌‏انجام بدهید، حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیایم؛ لازم هم نبود شما‌‎ ‌‏پیش من بیایید و حالا هم به موجب احکام اسلام نصیحت به شما می‌کنم؛ شما در مقابل‌‎ ‌‏این سیل خروشان ملت نمی‌توانید کاری انجام بدهید. شما اگر یک وقت ملت قیام کند،‌‎ ‌‏مثل یک ذره‌ای در مقابل این سیل خروشان هستید. برگردید به دامن اسلام، بیایید آن‏ چیزی را که دیگران می‌خواهند به شما بدهند و وعدۀ آن را به شما می‌دهند در اسلام‌‎ ‌‏برای شما مهیاست. شما دست بردارید از قیام مسلحانه و آن چیزهایی که به غارت‌‎ ‌‏برده‌اید از بیت‌المال مسلمین برگردانید و با مسلمین دیگر با هم باشید. شما معزز و محترم‌‎ ‌‏هستید، لکن مادامی که اسلحه در دست شماست و شما در همین نوشته اظهار مظلومیت و‌‎ ‌‏اظهار اینکه ما می‌خواهیم کارها درست بشود و تفاهم بشود، وقتی در همین جا تهدید به‌‎ ‌‏قیام می‌کنید، ما نمی‌توانیم از شما این طور مسائل را قبول کنیم، لکن بهتر است که شما با‌‎ ‌‏این جمهوری مخالفت نکنید. اگر شما واقعاً، برای مردم و برای این ملت و برای این‌‎ ‌‏کارگرها و برای این دهقان‌ها دلسوز هستید، این را بدانید که اگر این جمهوری اسلامی‌‎ ‌‏خدای نخواسته شکست بخورد، شکست مستضعفین در سرتاسر جهان است.‏

 

سخنرانی امام (ره) در جمع روحانیون آذربایجان شرقی و غربی (مشکلات امر قضاوت)

‌‏زمان: ۲۱اردیبهشت۱۳۶۰

‌‏مکان: حسینیّۀ جماران‏

منبع: صحیفه امام، ج۱۴، صص.۳۴۳-۳۴۴


    • هیچ نظری یافت نشد

    نظر خود را اضافه کنید

    0
    https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9062355&tmpl=component
    نظر شما به دست مدیر خواهد رسید