اندک اندک شرایط برای مطرح کردن کاندیداتوری وی فرا رسید ، تا این که در مورد احتمال کاندیدا شدن خود برای ریاست جمهوری گفت :

" تا کنون برای ریاست جمهوری به عنوان یک فعالیت سیاسی فکر نکرده ام ، زیرا این مقام مسئولیت دارد و برای این مسئولیت هم باید شرایط آن فراهم شود ، یعنی قانون اساسی طوری باشد که رئیس جمهور امکاناتی برای عمل داشته باشد و حدود و وظایف آن هم معلوم باشد ، نه این که دهها مرکز تصمیم گیری وجود داشته باشد و هر کس بخواهد کار خود را انجام دهد ."

روزنامه کیهان ، 22 مهر 58

چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 20 آبان 58 بنی صدر به عنوان سرپرست وزارت خارجه و مسئول امور اقتصادی و دارایی معرفی شد ، دو پستی که می توانست مانور بنی صدر در مسائل اقتصادی و سیاست خارجی را بیشتر کند .

ولی بلافاصله در یک ژست انقلابی ، پیامی به ملت آمریکا صادر کرد و در همنوایی با ملت و دانشجویان پیرو خط امام از مردم آمریکا خواست ، حکومت خود را تحت فشار قرار دهند تا شاه را به ایران باز گرداند .

در بخشی از پیام بنی صدر به ملت آمریکا آمده بود :

" آمریکاییان ! از روزی که دانشجویان به سفارت آمریکا و بهتر بگویم یکی از مراکز مهم حکومتی و جاسوسی آمریکا در جهان وارد شدند ، دستگاه های تبلیغاتی ، تبلیغات شبانه روزی را برای فریب شما آمریکاییان و مردم جهان به راه انداخته اند که در حکومت اسلامی هیچ قاعده و قانونی محترم شمرده نمی شود و سنتی که قرنها مورد احترام بشریت بوده است ، شکسته می گردد و به سفارتخانه که در حکم جزئی از خاک کشور شما است ، حمله می شود و کسانی را که مصونیت سیاسی دارند به گروگان می گیرند و ......

اما به شما آمریکاییان نمی گویند که سفارتخانه دولت شما در ایران هیچ شباهتی با سفارتخانه ندارد ، با وجود این که پیش از سقوط آخرین دست نشانده خود ، بخش عمده اسناد را از سفارتخانه برده اند و تنها اسناد به جا مانده را نیز ظرف سه ساعت سوزانده و با وجود این که حافظه های دستگاه های کامپیوتر را از بین برده اند ، جای تردید برای احدی نمی گذارد که سفارتخانه مرکز واقعی حکم فرمایی بر ایران در دوره شاه سابق بوده و دربار واقعی ایران سفارتخانه دولت شما در تهران بوده است .

حالا از دولت خود بپرسید آیا به کشورهای دیگر اجازه می دهد سفارتخانه خود را در آمریکا به مرکز حکومت و دخالت در امور جزئی و کلی و جاسوسی بر کشور و منطقه تبدیل کند ؟

از آمریکاییان ! به سود شماست که خود را از دست تبلیغات دروغ سرمایه داری بزرگ و ایادی آن که بر شما حکومت می کنند ، رها سازید ، از دولت خود بپرسید که چرا به خلاف ادعایش سنت دیرپایی را زیر پا گذاشته و سفارتخانه را به مرکز حکومت و جاسوسی بر کشور ما و منطقه تبدیل کرده است .....

ای آمریکاییان ! به شما دروغ می گویند ، نه تنها تحویل شاه مایه سر شکستگی برای شما ملت آمریکا نیست ، بلکه یکی از پیروزی های بزرگ برای شما ملت آمریکا و سنت های آزادی خواهی و عدالت دوستی بشریت است . "

روزنامه کیهان ، 20 آبان 58

بنی صدر با فعال شدن در صحنه سیاست خارجی دو پیشنهاد تازه به آمریکایی ها داد ، وی اظهار داشت : " دو پیشنهاد ما ساده و عملی است : 1 _ پذیرش مجرمیت شاه سابق و نتایج مرتبت بر آن از سوی آمریکا ، 2 _ بازگرداندن اموال و دارایی هایی که شاه و بستگانش به آمریکا منتقل کرده اند ."

روزنامه کیهان ، 22 آبان 58

بنی صدر سپس از سفیران کشورهای خارجی برای استرداد شاه مخلوع به ایران استمداد طلبید ، وی طی اظهاراتی اعلان داشت : " روابط ما با آمریکا خصمانه شده است ."

روزنامه کیهان ، 4 آذر 58

و در اظهار نظر دیگری گفت : " تاریخ تشکیل شورای امنیت را از ایران پنهان داشتند ! "

روزنامه کیهان ، 6 آذر 58

بنی صدر سعی کرد در کنار فعال شدن در صحنه سیاست خارجی و دفاع از موضع ملت ایران و حمله به سیاستمداران آمریکایی در بخش اقتصاد نیز خودش را فعال نشان دهد .

همانگونه که قبلاً متذکر شدیم وی خود را فرشته نجات اقتصاد کشور می دانست و مردم نیز کم کم به این باور رسیده بودند ، در عرض ماههای باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری روزنامه ها حاوی تیترهای جنجالی از اقدام بنی صدر برای به سامان رساند اقتصاد کشور بودند .

وی در یک اظهار نظر دیگر در 25 آذر 58 ، گفت که " بانک مرکزی مأمور چاپ فوری اسکناس شد ." سپس در 30 دی 58 خبر داد که " بهره بانکی حذف و تجارت خارجی ملی شد ." در کنار این تیتر مهم اقتصادی ، تیتر دیگری به چشم می خورد که " بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند ! "

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اعلام کاندیداتوری شما از طریق حزب و یا گروه سیاسی نیز خواهد بود ، ژست مردمی به خود گرفت و گفت : " کاندیدای ریاست جمهوری باید معرف همه ملت باشد نه معرف گروه یا دسته خاصی ."

روزنامه کیهان ، 30 دی 58

 

در ششم دی ماه ، نام بنی صدر با چهره ای خندان در کنار چندین کاندیدای دیگر بر صفحه اول روزنامه ها نقش بست و آقای خلخالی نیز که از مدت ها پیش سخن از کاندیداتوری اش می رفت به نفع بنی صدر کنار کشید .

بنی صدر مهمترین برنامه هایش را این چنین اعلام کرد : " وحدت ملی ، بازسازی اقتصاد ، امنیت و معنویت ."

جالب است بدانید که دوره ریاست جمهوری بنی صدر بر وزارت خارج ایران چندان دوامی نداشت و در اوایل دی ماه 58 وی از این سمت کناره گرفت تا زمینه ای مناسب برای ریاست جمهوری خود فراهم سازد .

وی در مصاحبه ای با کیهان در تاریخ 11 دی 58 درباره این کناره گیری گفت : " ماندن من در وزارت خارجه وقت کشی بود ."

و در پاسخ به این سؤال که " اگر کسی نتواند در پست وزارت خارجی و وزارت دارایی دوام بیاورد ، چطور می تواند رئیس جمهور خوبی باشد ؟ " گفت :

" من برنامه ای را قرار داده بودم برای فعالیت های خودم از وقتی که وارد ایران شدم ، این برنامه به اصطلاح تجدید حیات ایران است که تحت عنوان بیانیه رئیس جمهوری اسلامی ایران در همان روزهای اول و دوم در دانشگاه صنعتی طرح کردم .

در سال پنجاه این برنامه را تهیه کرده بودم و هفت سال قبل از انقلاب برای من کاملاً روشن بود که شاه رفتنی است و باید جانشین او بتواند و بداند که وضع چگونه است و چگونه باید از عهده وضع بر آید ، این است که در خارج هم چندین بار در سمینارها این برنامه را طرح کرده بودم ! " روزنامه کیهان ، 11 دی 58

وی در واقع می خواست چنین وانمود کند که من با برنامه ای هفت ساله آمده ام تا رئیس جمهور شما باشم و مهمترین برنامه های من " وحدت ملی ، بازسازی اقتصاد و امنیت و معنویت " خواهد بود .

بنی صدر برای مردمی جلوه دادن خود و اغوای مردم در برابر این پرسش که چگونه فعالیت انتخاباتی خود را آغاز خواهید کرد گفت : " این مسئولیتی است که اگر مردم پذیرفتند من انجام خواهم داد ، اما اگر فکر کند که هر شب و روز دنبال رأی بدوم ، نه این کار را نخواهم کرد ."

روزنامه کیهان ، 6 دی 58

وی طی یادداشتی که در روزنامه انقلاب اسلامی به چاپ رسید ، نوشت :

" در این زمان مسئولیت مقابله با مسائل مهم و تعیین کننده سرنوشت جا برای اندیشیدن به امور دیگر را نمی گذارد ، استقلال ، وحدت و یکپارچگی کشور ، بازسازی اقتصاد کشور ، تأمین امنیت واقعی و بیشتر از همه حفظ و اعتلای معنویت ، معنویتی که انقلاب به ایران باز داده است ، مهمترین و عاجل ترین کار و سنگین ترین مسئولیت هایی است که باید به جد به آنها پرداخت و از عهده بر آمد ."

روزنامه کیهان ، 6 دی 58

بنی صدر آنگاه برای مهم جلوه دادن این انتخابات و نقشی که او به عنوان فرشته نجات می تواند ایفا کند ، انتخابات ریاست جمهوری را زودرس خواند و گفت :

" نظر اینجانب این بود که انجام انتخابات و اجرای قانون اساسی به موقعی واگذار شود که مسائل چهارگانه بالا حل شوند و ایران زندگی عادی پیدا کند ، اما انتخابات ریاست جمهوری انجام می گیرد و باید تصمیم گرفت و آمادگی یا عدم آمادگی برای عهده دار شدن بار مسئولیت سنگین را اظهار کرد ."

روزنامه کیهان ، 6 دی 58

در همین اوضاع و احوال مطبوعات تبلیغ بنی صدر را در دستور کار خود قرار داده بودند، خبرنگار کیهان آن روز از بنی صدر سؤال می کند که " اگر شما رئیس جمهور بودید و محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا از قوه به فعل در می آمد چه می کردید ؟ "

و بنی صدر در پاسخ می گوید : " همین کاری را می کردم که حالا می کنم ، چرا دنبال فعالیت های انتخاباتی نرفتم ، چون خود را مسئول می دانم ، باید باشیم و مملکت مان را تجهیز کنیم برای چنین وقتی ."

روزنامه کیهان ، 12 دی 58

  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید