غربت خونباری
منبع:هابیلیان

غربت خونبار در پيشگفتار اين كتاب آمده است: «پيروزي انقلاب اسلامي در برهوت بي ديني قرن بيستم، پيامدهاي متفاوتي را در دنيا به دنبال داشت. از يك طرف زمينه ساز ظهور يك تفكر و بلوك قدرت رقيب براي جهان استكباري شد و از طرف ديگر الهام بخش خيزشها و نهضت هاي رهايي بخش در تقابل با...

تاسوکی (خاطرات یک گروگان)
منبع:هابیلیان

تاسوکی خاطرات یک گروگان در گزیده ای از این کتاب آمده است: «او شروع کرد به حرف زدن و به قول خودش استدلال کردن. یکی از هم قطارانش به او اشاره می کند که با ما صحبت نکند، اما او گوش نمی دهد. دلش نمی آمد ما را به حقیقت دعوت نکند، حقیقتی که درپناه آن می توانستی خون 22 انسان بی گناه...