آيا منافقين عبرت خواهند گرفت؟
نویسنده: هابیلیان

درباره عملیات غرور آفرین "مرصاد" بسیار نوشته شده است . فصل مشترک همه این نوشته ها و آن چیزی که همه بالاتفاق بر آن نظر دارند شکست مفتضحانه...

فروغ مرصاد (صیاد مرصاد)
نویسنده: هابیلیان

صیاد مرصاد ... گفتند خودی را بزنیم فردا ما را می‏برند دادگاه انقلاب! سرگه بارسقیان : «دشمن از سرپل ذهاب،گردنه پاتاق با سرعت‏ به جلو...

یادی از عملیات مرصاد "تجلی مقاومت مردمی"
نویسنده: هابیلیان

(( مردم مسلمان ایران! شب گذشته فرزندان مجاهد شما در ادامه عملیات غرورانگیز فروغ جاویدان موفق شدند شهر اسلام آباد را آزاد و ضربات سنگینی بر...

شماره صفحه: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11