یادداشت های سفر

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب

عنوان: یادداشت های سفر
نویسنده: محسن کاظمی
ناشر: دفتر ادبیات و هنر مقاومت
تاریخ نشر: ۱۳۷۸

این کتاب، دربردارنده‌ی خاطراتی از نگارنده ـ دوست و هم‌رزم شهید صیاد شیرازی ـ درباره‌ رفتار و ویژگی‌های دوران جوانی شهید علی صیاد شیرازی است که به سال‌های قبل از انقلاب مربوط می‌شود. در پایان نیز، تصاویری از شهید صیاد شیرازی به چاپ رسیده است.