تا کوچه های آسمان

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب
عنوان: تا کوچه های آسمان
نویسنده: محمدمهدی بهداروند
ناشر: انتشارات کتاب فردا

کتاب تا کوچه های آسمان مجموعه ای از خاطرات شهید صیاد شیرازی می باشد که به قلم استاد محمد مهدی بهداروند تهیه و تدوین گردیده است.
اولین آشنایی با شهید صیاد شیرازی به اوایل جنگ تحمیلی بر می گردد. درست زمانی که ایشان مورد غضب بنی صدر واقع شد و از ارتش اخراج گردید. وی متواضع و بدون هیچ چشم داشت، بدون درجه و مقام وارد طرح عملیات سپاه شد و تلاش کرد اطلاعات خود را در زمینه ی نقشه خوانی در اختیار سپاه قرار دهد.
اولین بار با شهید علی صیاد شیرازی در چزابه روبروشدم. قامتی رشید و سترگ و نگاهی بلند داشت. آخرین بار در مقتل شهیدان شلمچه در عید نوروز با او هم نشین شدم و پرونده این ارتباط بسته شد.
کتاب، تا کوچه های آسمان، حکایت شخصیت مردی از جنس آفتاب شهید علی صیاد شیرازی است از زبان هم جنس و هم رزمش سردار غلامعلی رشید.
غلامعلی رشید در مقدمه این کتاب این گونه می آورد: " مهمترین ویژگی شهید (صیاد)، در اجرای اوامر امام را می توان تلاش وی برای وحدت بخشی بین نیروهای سپاه و ارتش و بسیج بدانیم. روزی در جلسه ای، در محضر امام که فرماندهان عملیات سپاه و ارتش حضور داشتند، حضرت امام خمینی دستان سردار رضایی و سپهبد صیاد شیرازی را در دست یکدیگر گذاشت و به آنها گفت: با وحدت عمل کنید."
این کتاب در قطعه رقعی در ۱۶۵ صفحه به همت انتشارات کتاب فردا منتشر گردیده است.