پرواز غریبانه

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب

عنوان: پرواز غریبانه
نویسنده: مهدی وحیدی صدر
ناشر: حدیث نینوا
تاریخ نشر: ۱۳۸۸

ضرورت معرفی شهدا در قالب های زیبا و قابل درک برای کودکان منجر به گردآوری و تدوین مجموعه «یادیاران» شد. این کتاب که سومین شماره از این مجموعه است با قالبی کودکانه شخصیت شهید صیاد شیرازی را معرفی می کند.