گردنه خان تا قله آربابا

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب

عنوان: گردنه خان تا قله آربابا
نویسنده: نجاتعلی صادقی گویا
ناشر: انتشارات ایران سبز
تاریخ نشر: ۱۳۸۱

به منظور پاکسازی کردستان از وجود عناصر مسلح ضد انقلاب, برای برقراری امنیت, بازگشایی جاده سقز ـ بانه, شکستن محاصره پادگان 'بانه', فتح قلعه آربابا (کوه مشرف به پادگان و شهر بانه) عملیاتی از روز دوم خرداد ۱۳۵۹آغاز شد .در این کتاب جزئیات واقعه از زبان تعدادی از دست اندرکاران عملیات مذکور بازگو می‌شود .این افراد عبارت‌اند از :شهید صیاد شیرازی, سرتیپ مهدی رادفر, سرتیپ ناصر محمدی‌فر, سرتیپ یوسف دزفولیان, و سرتیپ پاسدار سید علی‌اکبر مصطفوی .در پایان مطالب, تجزیه و تحلیلی از نتایج عملیات با اشاره به مشکلات و نکات برجسته آن به طبع رسیده است .فهرست راهنما, منابع, پیوست‌ها (شامل بریده جراید و تصاویر و نقشه‌هایی از این عملیات) پایان بخش کتاب است .