عملیات آزاد سازی سنندج و گردنه صلوات آباد

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب

عنوان: عملیات آزاد سازی سنندج و گردنه صلوات آباد
نویسنده: علی صادقی گویا
ناشر: انتشارات ایران سبز

کتاب یاد شده در رابطه با چگونگی آزاد سازی سنندج و گردنه صلوات آباد در اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ به روایت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و همرزمان آن شهید بوده که توسط سرتیپ ۲ علی صادقی گویا تدوین و با حمایت هیأت معارف جنگ به وسیله انتشارات ایران سبز در سال ۱۳۷۹ با شمارگان ۳۰۰۰ جلد در ۲۰۰ صفحه در قطع رقعی منتشر گردیده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران فعالیتهای غیر قانونی عناصر ضد انقلاب در مناطق مختلف از جمله کردستان شروع شد و گروهکها با تبلیغات مسموم و درگیریهای مسلحانه شرایط ناامنی را ایجاد نمودند. نیروهای مسلح بر حسب وظیفه قانونی به منظور ایجاد ثبات امنیت و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی اقدام به مقابله با گروهکهای مسلح نمودند. از جمله نیروهای داوطلب ارتش و سپاه در اردیبهشت ۱۳۵۹ به سنندج اعزام و همواره با نیروهای موجود عملیات مشترکی را انجام داده که منجر به آزادسازی سنندج و گردنه صلوات آباد گردید. در این کتاب به خاطرات شهید، خاطرات سرتیپ حسام هاشمی که در آن زمان با درجه سروانی همراه شهید بوده، و خاطرات تعدادی از فرماندهان یگانهای ارتش و سپاهی شرکت کننده در عملیات آورده شده و در آن تعدادی از بریده جراید و نقشه منطقه و تصاویر شهید و تعدادی از همراهان آمده است و کتاب در پایان دارای فهرست راهنما نیز می باشد.