عملیات شیندرا

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب

عنوان: عملیات شیندرا
نویسنده: نجاتعلی صادقی گویا
ناشر: انتشارات ایران سبز
تاریخ نشر: ۱۳۸۳

«شیندرا» نام روستایی است در منطقه کردستان در روز بیست و یکم مهرماه ۱۳۵۸ به دنبال پاکسازی کردستان, گروهی از نیروهای داوطلب که به همراه شهید دکتر مصطفی چمران در پادگان سردشت حضور یافته بودند, عملیات شناسایی انبار مهمات ضد‌انقلاب را در محدوده روستای مذکور به انجام می‌رسانند. سپس گروهی از رزمندگان, از‌جمله شهید صیاد شیرازی, با هلی‌کوپتر به منطقه وارد می‌شوند و طی درگیری با دشمن, حوادثی پیش می‌آید که اعضای گروه ناگزیر می‌شوند در منطقه نا‌امن باقی بمانند .اما سرانجام نجات می‌یابند .ماجرای این عملیات در این کتاب از قول شهید صیاد شیرازی دو نفر دیگر از همراهان ایشان بازگو شده است .در بخشی از کتاب نیز از عملیات دیگری که شهید صیاد شیرازی در آن شرکت داشته, به اختصار سخن می‌رود .مطالب کتاب با پاورقی, فهرست راهنما, نقشه, بریده روزنامه‌ها و تصاویر راویان همراه است .