افلاکیان زمین

Thumbnail Image 1
معرفی کتاب

عنوان: افلاکیان زمین
نویسنده: محمدحسین عباسی ولدی
ناشر: نشر شاهد

دفتر دهمِ «افلاکیان زمین» به سردار شهید علی صیادشیرازی اختصاص دارد که توسط نشرشاهد منتشر شده است. این کتاب شامل سه بخش می شود که عبارت است از: در مسیر زندگی «از زبان شهید»، یادهای ماندگار، کلام شهید. بخش اول این کتاب از زبان خود شهید علی صیادشیرازی بیان شده است. نثر ساده و روان این بخش یکی از نکات قوت آن به حساب می آید.
از درخشان ترین قسمتهای این بخش می توان به لحظات پرشوری مانند برخورد شهید صیادشیرازی با دکتر چمران اشاره کرد و همچنین به سخنان شهید صیاد شیرازی خطاب به بنی صدر: «... سپس گفتم: آقای رئیس جمهور: خیلی عذر می خواهم که این صحبت را می کنم. در جلسه ای به این مهمی که برای حفظ امنیت نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است، یک بسم الله و یک آیه قرآن هم خوانده نشد...» بخش دوم شامل خاطراتی از همسر، فرزند و داماد شهید است.
جملات در این بخش بارِ احساسی بیشتری می گیرند، به خصوص در سخنان فرزند شهید: «آن سیم و آن تلفن در آن روزها، پل ارتباطی قلب های ما بود.» و یا «حرفهایش طعم آسمان می داد...» و موارد بسیاری از این دست که بیانگر احساسات عمیق نزدیکان شهید نسبت به ایشان بوده است.
و بخش آخر کتاب که شورانگیزترین و موجزترین بخش کتاب است پاراگراف کوتاهی از سخنان امیر سپهبد صیادشیرازی را شامل می شود: «ما در نظامی زندگی می کنیم که در آن ولایت حاکم است و ...»