شهید صیادشیرازی در کلام مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنگرانی


شهادت ایشان، اثر آن خدماتی است که در جبهه ها کرد که هیچ گاه فراموش نمی شود. این شهادت به تمام معنا شهادت در راه اسلام و انقلاب بود و هیچ شائبه مسائل شخصی در آن راه نداشت.