انهدام 1انبار مهمات دموکرات‌ها توسط 2عضو سازمان فداییان اسلام

شهریور 1358
تاریخ: 1358/06/11

شهر: Kermanshah, Iran

۲ عضو سازمان فداییان اسلام به نام محمدرضا عسکری و احمد رضایی که از ۹ روز پیش در اسارت افراد حزب منحلۀ دمکرات بودند، به هنگام انتقال برای اعدام، از دست دمکرات‌ها گریختند. آن‌ها موفق شدند در هنگام فرار، ۱ انبار مهمات دمکرات‌ها را منهدم کنند و تعدادی از آن‌ها را بکشند. در ادامۀ این جریان محمدرضا عسکری توانست به طور کامل از دسترس عناصر دمکرات دور شود؛ ولی احمد رضایی هنگام فرار هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

 

شهر
ایران، کرمانشاه
تاریخ واقعه
1979-09-02
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص151
آدرس
Kermanshah
Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30