حمله مسلحانه ضدانقلاب به ستوان‌یکم قهرمان دودانگه در بوکان

شهریور 1358
تاریخ: 1358/06/03

شهر: Bukan, Iran

ضدانقلاب ستوان‌یکم قهرمان دودانگه را هدف گلوله قرار دادند و وی را به شهادت رساندند. وی فرمانده یکی از تانک‌های جمهوری اسلامی بود که برای پاک‌سازی جادۀ بوکان به این منطقه رفته بود. نیروهای خودی، ۴ مهاجمی را که به این شهید تیراندازی کرده بودند، دستگیر شدند. این ۴ تن عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق بودند. از دستگیرشدگان مقدار زیادی اسلحه از جمله انواع اسلحۀ کالیبر کوچک ژ۳، ام‌۱، مسلسل ام‌جی، اسلحۀ ضدتانک، موشک و تفنگ۱۰۶ به دست آمد. این حمله از جمله حملات مشترک سازمان چریک‌های فدایی خلق با سازمان

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، بوکان
تاریخ واقعه
1979-08-25
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
چریک‌های فدایی خلق، کومله
نوع سلاح
اسلحۀ کالیبر کوچک ژ۳، ام‌۱، مسلسل ام‌جی، اسلحۀ ضدتانک، موشک و تفنگ۱۰۶
تعداد شهدا
1
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص139
آدرس
Bukan
West Azerbaijan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31