کشف مقادیر زیادی سلاح از حزب دمکرات، چریک‌های فدایی خلق، توده و سازمان پیکار

مرداد 1358
تاریخ: 1358/05/29

شهر: Sanandaj, Iran

در جریان درگیری‌های سنندج، تعداد زیادی از عناصر مسلح ضدانقلاب دستگیر شدند. افراد دستگیرشده از حزب دمکرات، چریک‌های فدایی خلق، توده و سازمان پیکار بودند. از این افراد چندین صندوق پر از فشنگ، گلولۀ سلاح‌های سنگین از قبیل آرپی‌جی۷ و خمپاره‌انداز، بمب‌های ضد‌نفر و تعداد زیادی نارنجک به دست آمد.

 

شهر
ایران، کردستان، سنندج
تاریخ واقعه
1979-08-20
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
حزب دمکرات، چریک‌های فدایی خلق، توده و سازمان
نوع سلاح
چندین صندوق پر از فشنگ، گلولۀ سلاح‌های سنگین از قبیل آرپی‌جی۷ و خمپاره‌انداز، بمب‌های ضد‌نفر و تعداد زیادی نارنجک
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص132
آدرس
Sanandaj
Kurdistan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31