حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به دفتر دانشجویان مبارز در تهران

مرداد 1358
تاریخ: 1358/05/22

شهر: Tehran, Iran

گروهی از ضدانقلاب در ساعت ۱۰:۱۵ صبح به دفتر دانشجویان مبارز واقع در دانشگاه تهران حمله کردند. این افراد به چماق و چوب مسلح بودند. در پی این حمله، چندین نفر مجروح شدند.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1979-08-13
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
چوب و چماق
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
123
آدرس
Tehran Province, Tehran
Moradabad, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31