خلع سلاح افراد مستقر در ستاد چریک‌های فدایی خلق

مرداد 1358
تاریخ: 1358/05/22

حدود ساعت ۱۱ ظهر، تعدادی از مردم به محل ستاد چریک‌های فدایی خلق واقع در خیابان دهکده مراجعه و پس از محاصرۀ این مکان، افراد مستقر در این محل را خلع سلاح کردند. مهمات به‌دست‌آمده از این ستاد عبارت بودند از: تعداد زیادی نارنجک، گاز اشک‌آور، چندین قبضه مسلسل ژ۳، تیربار ۱۰۵ و گلولۀ خمپاره.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1979-08-13
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
چریک‌های فدایی خلق
نوع سلاح
تعداد زیادی نارنجک، گاز اشک‌آور، چندین قبضه مسلسل ژ۳، تیربار ۱۰۵ و گلولۀ خمپاره
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص123
آدرس
Tehran Province, Fardis
Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30